Joy Kirton-Smith Sculpture Art

 

Joy Kirton-Smith, Let's Dance

 

Joy Kirton-Smith, Moulin Rouge

 

 


 

 Join Our Mailing List